Đấu giá quyền sử dụng đất như thế nào?

bởi MyNgoc
Đấu giá quyền sử dụng đất như thế nào?

Quyền sử dụng đất là tài sản có giá trị lớn nên việc chuyển nhượng phải thực hiện theo quy định pháp luật . Đấu giá quyền sử dụng đất là một hoạt động phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục nhất định thì mới được pháp luật công nhận. Vậy đấu giá quyền sử dụng đất như thế nào? Hãy tham khảo ngay bài viết của Luật sư X về vấn đề này.

Căn cứ pháp lý

Luật Đất đai 2013;

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP.

Nội dung tư vấn

Các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

Theo khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong những trường hợp sau:

 • Giao đất ở tại đô thị, tại nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân.
 • Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua.
 • Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.
 • Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.
 • Sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất thương mại – dịch vụ.
 • Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp được sử dụng vào mục đích công ích (đất 5%) để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.
 • Giao đất, cho thuê đất đối với đất được Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của Nhà nước.
 • Giao đất, cho thuê đất đối với những trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Lưu ý: Trường hợp đất đưa ra đấu giá mà không có người tham gia hoặc chỉ có 01 người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước sẽ giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá.

Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất

Theo khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013, khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất trong những trường hợp sau đây thì không đấu giá quyền sử dụng đất:

 • Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng.
 • Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng, tiền thuê đất.
 • Sử dụng đất xây dựng trụ sở của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao hoặc hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp.
 • Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản.
 • Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư.
 • Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền.
 • Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở.
 • Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở.

Thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP thì thủ tục gồm những bước sau:

Bước 1: Lập phương án đấu giá.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đấu giá.

Bước 3: Quyết định đấu giá.

Bước 4: Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất tham gia đấu giá.

Bước 5: Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá đất.

Bước 6: Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 7: Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

Thủ tục cấp Sổ đỏ khi trúng đấu giá

Căn cứ Điều 14 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP, thủ tục cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng) đối với đất khi trúng đấu giá như sau:

Bước 1: Nộp chứng từ đã nộp đủ tiền trúng đấu giá.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết

Khi nhận được chứng từ nộp đủ tiền trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận. Sau đó tiến hành ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

Bước 3: Giao Giấy chứng nhận và bàn giao đất trên thực địa

Trong vòng không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện những việc sau:

 • Chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất đấu giá tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận.
 • Chỉ đạo thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính.

Có thể bạn quan tâm

Liên hệ Luật sư

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề: “Đấu giá quyền sử dụng đất như thế nào?”. Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 0833102102

 1. FaceBook: www.facebook.com/luatsux
 2. Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
 3. Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux

Câu hỏi thường gặp

Thủ tục tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất gồm những bước nào?

Bước 1: Lập phương án đấu giá.
Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đấu giá.
Bước 3: Quyết định đấu giá.
Bước 4: Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất tham gia đấu giá.
Bước 5: Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá đất.
Bước 6: Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.
Bước 7: Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Sổ đỏ khi trúng đấu giá đất?

Cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

Giao Giấy chứng nhận và bàn giao đất trên thực địa như thế nào?

Trong vòng không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện những việc sau:
– Chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất đấu giá  tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận.
– Chỉ đạo thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm