Phân biệt: Cán bộ, công chức, viên chức

bởi Luật Sư X

Cán bộ, công chức, viên chức là những người làm việc trong cơ quan đảng, nhà nước. Tuy nhiên, những khái niệm này dễ làm người ta nhầm lẫn và khó phân biệt.

Bài viết này sẽ giúp các bạn về điều đó!

Căn cứ:

  • Luật cán bộ, công chức 2008
  • Luật viên chức 2010

Nội dung

Để mọi người có cái nhìn rõ hơn, tôi sẽ tối ưu hóa trên một bảng biểu:

Tiêu chí Cán bộ Công chức Viên chức
Căn cứ Luật cán bộ, công chức 2008 Luật viên chức 2010
Khái niệm Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
Cơ chế Bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm  Bổ nhiệm, tuyển dụng Tuyền dụng
Thời gian Theo nhiệm kỳ Không quy định Không quy định
Lương Từ ngân sách nhà nước Từ ngân sách nhà nước, quỹ lương đơn vị sự nghiệp Quỹ lương đơn vị sự nghiệp
Chế độ làm việc Biên chế Biên chế Hợp đồng làm việc

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay qua hotline: 0833.102.102
5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm