Giao đất có thu tiền sử dụng đất là gì?

bởi Luật Sư X

Tại nước ta, do đặc thù của chính sách đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước đại diện sở hữu và quản lý đất đai. Đồng thời nhà nước trao quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình và các chủ thể khác dưới những hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất. Bài viết dưới đây của Luật sư X sẽ giới thiệu cho bạn về hình thức giao đất thu tiền sử dụng đất.

Căn cứ:

 • Luật đất đai 2013
 • Nghị định 45/2014/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

1. Khi nào được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất?

Nhà nước trao quyền sử dụng cho cá nhân, tổ chức sử dụng đất dưới các hình thức: giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất. Như vậy ta có thể thấy giao đất có thu tiền sử dụng đất là một hình thức mà Nhà nước trao quyền sử dụng cho cá nhân, tổ chức sử dụng đất, có thể hiểu đơn giản là khi cá nhân, tổ chức được Nhà nước giao đất để sử dụng thì phải trả một khoản tiền cho Nhà nước và khoản tiền này được gọi là tiền sử dụng đất . Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP thì các đối tượng sau sẽ được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất:

 • Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở;
 • Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê;
 • Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng;
 • Tổ chức kinh tế được giao đất để xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng, trong đó có diện tích nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê. 

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì sẽ có 5 nhóm đối tượng phải nộp tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đẩt. Vậy làm sao để biết phải nộp bao nhiêu tiền khi được Nhà nước sử dụng đất?

2. Cách tính tiền sử dụng đất phải nộp:

Hiện nay, pháp luật quy định các tính tiền sử dụng đất phải nộp khi Nhà nước giao đất gồm 02 trường hợp: Giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và không thông qua đấu giá. Cụ thể:

Trường hợp 1: Thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 45/2014/NĐ-CP  tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp là số tiền trúng đấu giá.

Trường hợp 2: Không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

Tiền sử dụng phải nộp khi tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất được xác định theo công thức sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp = Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất  x Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất – Tiền sử dụng đất được giảm (nếu có) – Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có)

 • Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất là diện tích đất có thu tiền sử dụng đất ghi trên quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo giá đất cụ thể.
 • Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất là tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng cho Nhà nước.

Trường hợp công trình nhà ở, công trình hỗn hợp nhiều tầng gắn liền với đất được Nhà nước cho nhiều đối tượng sử dụng thì tiền sử dụng đất được phân bổ cho các tầng và đối tượng sử dụng.

3. Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất:

Trong một số trường hợp thì pháp luật cũng quy định các đối tượng được Nhà nước giao đất sẽ được miễn, giảm nộp tiền sử dụng đất, điều này được quy định cụ thể tại Điều 11, 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP như sau:

Miễn tiền sử dụng đất

 • Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với:
  • Người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công. Và chỉ được thực hiện khi có quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật về người có công.
  • Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo;
  • Sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.
 • Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Sổ đỏ do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.
 • Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Giảm tiền sử dụng đất

 • Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định được miễn
 • Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công

Hy vọng bài viết hữu ích đối với quý độc giả!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về luật sư đất đai tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm