07 trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu

07 trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu

Giao dịch dân sự là hành vi pháp lý diễn ra không còn quá xa lạ trong cuộc sống ngày nay. Giao dịch dân sự có thể có nhiều loại, nó loại quan hệ mua bán, tặng cho, thừa kế,...Tuy nhiên, không phải bao giờ, thiết lập một giao dịch cũng thành công và hợp pháp. Bộ luật dân sự 2015 có quy định 07 trường hợp giao dịch dân sự bị vô hiệu. Đó là những trường hợp nào? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự