20 tuổi có được nhận nuôi con nuôi không?

20 tuổi có được nhận nuôi con nuôi không?

20 tuổi có được nhận nuôi con nuôi không?

Hiện nay, việc nhận con nuôi không còn xa lạ gì đối với nhiều gia đình. Đây được xem là một hành động nhân đạo và ý nghĩa. Tuy nhiên,nhiều trường hợp lợi dụng việc nhận con nuôi để thực hiện vào những mục đích không chính đáng. Vì vậy, pháp luật đặt ra những điều kiện nhận nuôi con nuôi nhất định để hạn chế những hành vi xâm phạm tới quyền lợi của người được nhận nuôi. Căn cứ: Luật Nuôi

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự