ai bồi thường?

Cây đổ làm hỏng xe, ai bồi thường?

Cây đổ làm hỏng xe, ai bồi thường?

Mùa mưa bão tới gần, nhiều vụ việc đáng tiếc vì tai nạn do cây đổ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của nhiều người. Vậy với những tai họa "từ trên trời rơi xuống" này, ai phải chịu trách nhiệm bồi thường? Trả lời: Căn cứ: Bộ luật dân sự Nội dung tư vấn: Nguyên tắc khi bồi thường là: "Ai gây ra thiệt hại, người đó phải bồi thường. Ai là chủ sở hữu của đồ vật gây thiệt hại, người đó phải

21 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự