Bán nước mía có phải đăng ký kinh doanh không?

Bán nước mía có phải đăng ký kinh doanh không?

Bán nước mía, bán nước chè, bán hàng rong là các hoạt động kinh doanh nhỏ, lẻ mà các cá nhân tự thực hiện có thể thường xuyên hoặc không thường xuyên nhằm mục đích lợi nhuận. Vậy, các cá nhân bán nước mía, bán nước chè hay bán hàng rong có buộc phải đăng ký kinh doanh cho hoạt động kinh doanh của mình hay không? Căn cứ: Nghị định số 39/2007/NĐ - CP về hoạt động thương mại một cách độc

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp