Bán nước mía có phải đăng ký kinh doanh không?

Bán nước mía, bán nước chè, bán hàng rong là các hoạt động kinh doanh nhỏ, lẻ mà các cá nhân tự thực hiện có thể thường xuyên hoặc không thường xuyên nhằm mục đích lợi nhuận. Vậy, các cá nhân bán nước mía, bán nước chè hay bán hàng rong có buộc phải đăng ký kinh doanh cho hoạt động kinh doanh của mình hay không?

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 39/2007/NĐ – CP, cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh. Cụ thể là cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại sau:

  • Buôn bán rong (buôn bán dạo);
  • Buôn bán vặt (mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định);
  • Bán quà vặt (bán quà bánh, đồ ăn, nước uống (hàng nước) có hoặc không có địa điểm cố định;
  • Buôn chuyến (mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc người bán lẻ;
  • Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;
  • Các hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác.

Bán nước mía là hoạt động kinh doanh nhỏ, lẻ được các cá nhân thực hiện hàng ngày hoặc tùy thời điểm, tùy từng mùa nhằm mục đích sinh lợi nhưng do tính chất, quy mô nhỏ nên pháp luật không buộc người bán nước mía phải tiến hành đăng ký kinh doanh. Nhưng nếu người bán nước mía có nhu cầu đăng ký kinh doanh thì có quyền lựa chọn loại hình tổ chức kinh tế là doanh nghiệp hoặc hộ gia đình.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: