Bảo hiểm y tế có bắt buộc hay không ?

Bảo hiểm y tế có bắt buộc hay không ?

Bảo hiểm y tế có bắt buộc hay không ?

Bảo hiểm y tế là chính sách quan trọng hàng đầu trong hệ thống an sinh xã hội của quốc gia, đảm bảo toàn dân được chăm lo sức khỏe. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người đặt câu hỏi: Bảo hiểm y tế là bắt buộc hay tự nguyện? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.  Căn cứ pháp lý  Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 sửa đổi, bổ sung 2010; Luật BHYT số 01/VBHN-VPQH ; Các văn

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự