bảo hộ giáo trình

đăng ký bảo hộ tác phẩm truyện ngắn, giáo trình

Dịch vụ đăng ký bảo hộ giáo trình

Có thể thấy rằng, sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong xu thế hội nhập sâu và toàn diện như hiện nay. Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được nâng cao. Thấu hiểu được tầm quan trọng của