Dịch vụ đăng ký bảo hộ giáo trình

Có thể thấy rằng, sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội, nhất là trong xu thế hội nhập sâu và toàn diện như hiện nay. Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được nâng cao. Thấu hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này, Luật sư X xin hân hạnh giới thiệu tới quý khách hàng dịch vụ đăng ký bảo hộ giáo trình của chúng tôi. 

 

Căn cứ pháp lý:

 • Luật sở hữu trí tuệ năm 2005,  được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

 • Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

Nội dung tư vấn 

1.Bảo hộ là gì? 

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung được hiểu là nhà nước và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ sử dụng các phương thức pháp lý để bảo vệ quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ của mình, chống lại mọi sự xâm phạm để giữ nguyên vẹn quyền sở hữu các đối tượng này. Quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ bằng các biện pháp hành chính, dân sự và hình sự. Trong đó chủ thể quyền có thể tự bảo vệ hoặc bằng hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua việc khởi kiện tại Toà án, hoặc gửi đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Thanh tra Khoa học và Công nghệ (nếu là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp),…

Bảo hộ giáo trình là việc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chủ thể sáng tạo ra sản phẩm sử dụng các công cụ pháp lí để ngăn chặn việc các cá nhân, tổ chức khác sử dụng, thu lợi từ giáo trình mà mình sáng tạo ra.

2. Giáo trình được hiểu như thế nào? 

Giáo trình là tác phẩm do một cá nhân hoặc tổ chức sáng tạo ra, được thể hiện dưới dạng chữ viết và được lưu trữ dưới dạng tài liệu giấy hoặc dưới bất kỳ hình thức khác có thể định hình được. Đồng thời, theo điểm a khoản 1 điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định như sau:

Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác được bảo hộ quyền tác giả.

Như vậy, giáo trình giảng dạy được bảo hộ dưới dạng quyền tác giả. Cụ thể, quyền tác giả là một chế định pháp luật trong đó tập hợp các quy định cụ thể về việc bảo hộ các sáng tạo văn học và nghệ thuật của các tác giả, nghệ sỹ và các nhà sáng tạo khác.Theo quy định, các tác phẩm đủ điều kiện bảo hộ quyền tác giả là các sáng tạo gốc. Chúng được bảo hộ bất kể chất lượng của chúng và bao gồm cả những hướng dẫn kỹ thuật và hình vẽ kỹ thuật đơn thuần. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các tác phẩm sau được bảo hộ quyền tác giả:

 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói của người khác;
 • Tác phẩm báo chí;
 • Tác phẩm âm nhạc;
 • Tác phẩm sân khấu;
 • Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra bằng phương pháp tương tự;
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
 • Tác phẩm nhiếp ảnh;
 • Tác phẩm kiến trúc;
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;
 • Tác phảm văn học, nghệ thuật dân gian;
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

3. Vì sao cần đăng kí bảo hộ giáo trình?

Thứ nhất, đăng kí bảo hộ tạo ra chứng cứ về quyền, đây là một yếu tố quan trọng khi có tranh chấp giữa các bên. Việc đăng ký bản quyền giáo trình không phải là hình thức bắt buộc để được bảo hộ. Tuy nhiên, nếu cá nhân hoặc tổ chức đã sáng tạo ra một nội dung giảng dạy mới (có thể là phương pháp mới), thì nên đăng ký bản quyền đối với nội dung giảng dạy được thể hiện trong giáo trình của mình để đảm bảo quyền lợi khi có xảy ra tranh chấp. Nói cách khác, không giống như các quyền sở hữu trí tuệ buộc phải đăng ký để xác lập quyền sở hữu, quyền tác giả không phụ thuộc vào các thủ tục hành chính. Một tác phẩm đã được sáng tạo ra được coi là đã bảo hộ quyền tác giả ngay sau khi được định hình. Do đó, việc đăng ký với cơ quan quản lý quyền tác giả với mục đích chủ yếu là xác định và phân biệt tên gọi của tác phẩm, đặc biệt là tạo ra chứng cứ ban đầu trước tòa án trong các tranh chấp về quyền tác giả và điều này sẽ tiết kiệm nguồn lực cho tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả khi chứng minh tác phẩm là của mình và được quyền sử dụng. Giấy chứng nhận đăng ký này là bằng chứng tốt nhất chứng minh quyền sở hữu chủ sở hữu với giáo trình. 

Thứ hai, đăng kí bảo hộ giáo trình giúp việc thực thi quyền của chủ sở hữu được dễ dàng và vớt tốn kém hơn. Giấy chứng nhận đăng kí bảo hộ là cơ sở cho phép chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện các quyền sau đối với giáo trình của mình:

Tác giả gốc của tác phẩm được bảo hộ bởi quyền tác giả có độc quyền sử dụng hoặc cho phép ngưởi khác sử dụng tác phẩm theo những điều kiện sử dụng. Tác giả của tác phẩm có thể ngăn cấm, cho phép:

 • Tái bản dưới nhiều hình thức khác nhau, như bản in hoặc bản ghi âm;
 • Phân phối lần đầu tiên đến công chúng thông qua bán và chuyển nhượng sở hữu trong các bản sao hữu hình;
 • Cho thuê bản gốc hoặc bản sao (đối với chương trình máy tính, bản ghi âm, cũng như các tác phẩm nghe nhìn);
 • Biểu diễn trước công chúng, đối với một vở kịch hoặc tác phẩm âm nhạc;
 • Sao chép, dưới dạng đĩa CD, bằng việc sao lưu vào các thiết bị khác;
 • Phát sóng, thông qua truyền thanh, cáp quang và vệ tinh.

Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sao chép, đạo nhái hoặc sử dụng bất hợp pháp giáo trình của bạn đều bị xử lý. Pháp luật có những quy định và chế tài đối với những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như vậy. Đồng thời chủ sở hữu tác phẩm là giáo trình còn có thể yêu cầu những chủ thể xâm phạm nêu trên bồi thường thiệt hại nếu phát sinh. Bên cạnh đó, việc đăng kí bảo hộ giáo trình còn giúp cho chủ sở hữu tiến hành một số thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách thuận tiện hơn. 

4. Thủ tục đăng kí bảo hộ giáo trình.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Hồ sơ đăng kí bảo hộ giáo trình bao gồm những giấy tờ sau:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả ( theo mẫu quy định).
  • Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan;
  • Tóm tắt nội dung tác phẩm (giáo trình)c
  • Tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh;
  • Thời gian, địa điểm, hình thức công bố;
  • Cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.
 • Nội dung cần đăng ký quyền tác giả
 • Bản gốc Giấy uỷ quyền đăng kí bản quyền tác giả ( trong trường hợp nhờ người khác đăng kí).
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn (quyết định giao việc, hợp đồng thuê khoán, tài liệu chứng minh việc thụ hưởng do thừa kế, chuyển giao);
 • Giấy cam đoan của tác giả về tính trung thực trong quá trình sáng tạo tác phẩm và có chữ ký xác nhận của tác giả;
 • Bản sao Chứng minh nhân dân của tác giả / các đồng tác giả (có công chứng)
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả nếu tác phẩm có đồng tác giả

Ngoài các tài liệu trên, các chủ thể cần lưu ý những thông tin sau:

 • Thời gian hoàn thành tác phẩm  (thông tin này rất cần thiết trong việc giải quyết các tranh chấp nếu phát sinh);
 • Thông tin công bố:
  • Tác phẩm đã được công bố hay chưa?
  • Nếu đã công bố thì ghi rõ thời gian công bố (ngày/tháng/năm), hình thức công bố.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng kí bảo hộ giáo trình.

Cục bản quyền tác giả có thẩm quyền cấp, cấp lại, đổi, huỷ bỏ Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả. Ngoài ra, hồ sơ cũng có thể gửi qua đường bưu điện tới một trong ba địa chỉ sau: 

 • Trụ sở Cục Bản quyền tác giả tại Hà Nội: Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội
 • Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh: 170 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3; TP. HCM
 • Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng: Số 58 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Bước 3:  Cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định hình thức đơn.

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ hoặc từ chối chấp nhận đơn).

 • Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;
 • Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hay sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc  kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn đăng kí bảo hộ giáo trình 

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng là giáo trình được nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng. 

Theo khoản 2, điều 4, Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 quy định:

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu

Khoản 1, điều 6, Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 quy định :

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Do đó, đối với mọi tác phẩm được tạo ra từ quá trình lao động trí tuệ, bất kể chất lượng về nội dung và nghệ thuật có như thế nào, miễmnlà không phải là một  bản sao chép từ một tác phẩm khác, không thể hiện nội dung đi ngược lại lợi ích dân tộc, bôi nhọ người khác, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác…thì sẽ được pháp luật bảo hộ. Căn cứ theo khoản 10, điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009, thì  sao chép được hiểu là: việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm hoặc bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc lưu trữ thường xuyên hoặc tạm thời tác phẩm dưới hình thức điện tử. 

Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:

 • Nếu tác phẩm giáo trình nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;
 • Nếu tác phẩm giáo trình nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ

5. Vì sao bạn nên sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ giáo trình của Luật sư X?

Thứ nhất, đăng kí bảo hộ giáo trình là một công việc đòi hỏi kiến thức, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, là một thủ tục khá phức tạp về quy trình, cách thức nộp đơn, nội dung đơn từ,…Chúng tôi, với đội ngũ Luật sư được đào tạo bài bản, chuyên sâu về pháp luật, có kỹ năng hành nghề và giàu kinh nghiệm, đã từng hoàn thiện thành công hồ sơ xin đăng kí bảo hộ giáo trình cho hàng trăm khách hàng trong nhiều năm qua, tự tin có thể tư vấn và hỗ trợ quý khách hàng một cách tốt nhất trong quá trình tiến hành công việc đăng kí bảo hộ giáo trình tại Cục sở hữu trí tuệ.

Thứ hai, chi phí hợp lý: Luật sư X luôn mong muốn cung cấp dịch vụ pháp lý ở mức cao nhất với chi phí phù hợp nhất đối với hoàn cành, điều kiện và mong muốn của khách hàng.

Thứ ba, tiết kiệm thời gian: Thời gian là vô giá, với kinh nghiệm dày dặn qua quá trình hoàn thiện hồ sơ đăng kí bảo hộ giáo trình cho các quý khách hàng, chúng tôi  tự tin có thể tiến hành thủ tục một cách hiệu quả.hợp pháp, hợp lí trong thời gian ngắn nhất. 

Thứ tư, đảm bảo về sự bảo mật thông tin khách hàng. Thông tin được coi là dữ liệu vô cùng quan trọng đối với mọi doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân. Để có được thông tin, dữ liệu đó, người dùng phải đánh đổi bằng nhiều thứ. Vì vậy, bảo mật thông tin là điều vô cùng quan trọng. Những thông tin bị đánh cắp có thể dẫn đến những rủi ro vô cùng nghiêm trọng đối với các khách hàng. Luật sư X cam kết mọi thông tin của khách hàng (thông tin địa chỉ cá nhân, tài khoản liên lạc hay những nội dung tối cơ bản khác được cung cấp trong quá trình thực hiện thủ tục đăng kí bảo hộ giáo trình ) đều được bảo mật  tuyệt đối. 

6. Dịch vụ đăng ký bảo hộ giáo trình của Luật sư X.

 • Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng về việc đăng kí bảo hộ giáo trình;
 • Chuẩn bị các cơ sở pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan đến đăng kí bảo hộ giáo trình;
 • Tư vấn cho khách hàng về các nội dung cần thiết cho việc thực hiện đăng kí bảo hộ giáo trình, tư vấn tổng thể cho quý khách hàng về đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ, trợ giúp khách hàng soạn thảo các văn bản pháp lí cần thiết cho hồ sơ đăng kí bảo hộ giáo trình như: 
  • Giấy cam đoan của tác giả về tính trung thực trong quá trình sáng tạo giáo trình
  • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng kí bảo hộ giáo trình tại cơ quan có thẩm quyền (Cục sở hữu trí tuệ), đóng lệ phí đầu đủ và đúng hạn;
 • Đại diện khách hàng thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ, nhận kết quả khi Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ;
 • Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan sau khi đăng ký thành công như: Soạn thư cảnh báo hoặc khiếu kiện các bên nếu có sự vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Quý khách vui lòng liên lạc theo số máy: 0833.102.102  để được về hỗ trợ dịch vụ đăng ký bảo hộ giáo trình:

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

 

 

Từ khóa: , ,