Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu độc quyền trọn gói, giá rẻ

bởi Thanh Loan
Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu độc quyền trọn gói, giá rẻ

Đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu là một trong những bước quan trọng nhất để có thể thực hiện để bảo vệ tài sản đặc biệt này của mình. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu là bắt buộc để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh, nhận diện và bảo hộ. Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu thêm về chủ đề này trong bài viết dưới đây. Nếu có nhu cầu hãy sử dụng dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu độc quyền trọn gói, giá rẻ để được hỗ trợ tốt nhất.

Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Pháp luật có định nghĩa về một số loại nhãn hiệu khác nhau như:

 • Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.
 • Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hóa, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.
 • Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau
 • Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Để đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu thành công cần làm gì?

Khi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu đã được đăng ký và cấp, chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ có quyền sử dụng và bảo vệ nhãn hiệu của mình.

Quyền đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu 

Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền đăng ký nhãn hiệu để sử dụng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp .

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hợp pháp sản phẩm do người khác sản xuất có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm đó với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm của mình và không phản đối việc đăng ký nhãn hiệu đó.

Đơn đăng ký nhãn hiệu

 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu.
 • Các tài liệu, mẫu và thông tin xác định nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ.
 • Giấy ủy quyền, nếu đơn được nộp thông qua người đại diện.
 • Tài liệu xác minh quyền đăng ký, nếu quyền được người nộp đơn mua lại từ người khác.
 • Các tài liệu xác minh quyền ưu tiên, nếu quyền đó được yêu cầu.
  • Bản sao của (các) đơn đầu tiên có biên nhận được chứng thực;
  • Văn bản chuyển giao quyền ưu tiên nếu quyền đó được thừa kế từ người khác.
 • Chứng từ nộp lệ phí nộp hồ sơ.

Quy trình đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu

Bước 1: Cục SHTT tiếp nhận đơn

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 2: Cục SHTT thẩm định hình thức đơn

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp nhận đơn)

 • Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.
 • Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

Thời hạn thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn.

Bước 3: Cục SHTT công bố đơn

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Thời hạn công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

Bước 4: Cục SHTT Thẩm định nội dung đơn

Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Thời hạn thẩm định nội dung đơn: không quá 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu độc quyền trọn gói, giá rẻ
Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu độc quyền trọn gói, giá rẻ

Bước 5: Cục SHTT Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

 • Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ.
 • Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Một số trường hợp không chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu và logo:

Theo quy định và thực tiễn hoạt động có thể nhận thấy rằng, việc đăng ký logo và thương hiệu độc quyền bị từ chối bảo hộ khi rơi vào các trường hợp:

 • Dùng tên hành chính của một quốc gia để đăng ký cho ản phẩm dịch vụ của mình.
 • Dùng các tên riêng của danh nhân văn hoá; người nổi tiếng để làm nhãn hiệu của mình.
 • Dùng tên các chỉ dẫn địa lý để đặt làm thương hiệu mà chưa có sự đồng ý; hoặc không có bất kỳ sự liên quan nào.

Một số mẫu nhãn hiệu gây nhầm lẫn về hình ảnh, âm tiết; và cấu trúc từ ngữ của nhãn hiệu muốn đăng ký với các mẫu đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu độc quyền trọn gói, giá rẻ

Nhãn hiệu

 • Tra cứu thông tin liên quan đến nhãn hiệu;
  Tư vấn về khả năng đăng ký và sử dụng nhãn hiệu;
 • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận;
 • Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • Gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
  Quản lý hồ sơ nhãn hiệu cho doanh nghiệp;
 • Ghi nhận những thay đổi liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • Tư vấn đăng ký chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu.

Sáng chế và giải pháp hữu ích

 • Tra cứu thông tin liên quan tới sáng chế và giải pháp hữu ích;
 • Tư vấn về khả năng đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích;
 • Đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích;
 • Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền sáng chế;
 • Duy trì hiệu lực của bằng sáng chế và giải pháp hữu ích;
 • Tiến hành các thủ tục ghi nhận những thay đổi liên quan đến sáng chế và giải pháp hữu ích.

Kiểu dáng công nghiệp

 • Tra cứu các thông tin liên quan đến Kiểu dáng công nghiệp;
 • Tư vấn về khả năng bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp;
 • Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp;
 • Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực của bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp;
 • Gia hạn hiệu lực bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp;
 • Tiến hành các thủ tục ghi nhận những thay đổi liên quan đến Kiểu dáng công nghiệp.

Quyền tác giả và các quyền liên quan

 • Tra cứu, nộp đơn đăng ký và tư vấn về quyền tác giả và quyền liên quan;
 • Đại diện khách hàng trong đàm phán hợp đồng về quyền tác giả và quyền liên quan;
 • Đại diện khách hàng trong giải quyết tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan;

Điều tra, xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

 • Điều tra thị trường, phát hiện vi phạm;
  Tư vấn pháp lý về xử lý vi phạm;
 • Đại diện khách hàng trước các cơ quan thực thi có thẩm quyền.
 • Điều tra sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu.

Giải quyết khiếu nại và tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn pháp lý về khiếu nại và tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ;
 • Đại diện khách hàng trong việc phản đối, khiếu nại, yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ;
 • Đại diện khách hàng trong việc khiếu nại, tranh chấp về tên thương mại, bí mật kinh doanh, tên miền, cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu trí tuệ…;
 • Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư đại diện liên quan đến khiếu nại, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ;
  Tư vấn về giám định nhãn hiệu, đăng ký giám sát hải quan;
 • Đại diện khách hàng trong việc khuyến cáo hành vi vi phạm, hành vi cạnh tranh không lành mạnh;
 • Đại diện khách hàng trong việc đàm phán, thỏa thuận các vấn đề liên quan trong quá trình giải quyết vụ việc;

Để hiểu chi tiết hơn về cách đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu, logo, thương hiệu hoặc thựac hiện hồ sơ, thủ tục đăng ký quý khách có thể trực tiếp liên hệ trao đổi với các luật sư của Luật sư X.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là bài viết Luật sư X tư vấn về “Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu độc quyền trọn gói, giá rẻ”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả. Đội ngũ luật sư của Công ty Luật sư X luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc liên quan đến dịch vụ làm Trích lục khai sinh… của bạn. Nếu có những vấn đề nào chưa rõ cần được tư vấn thêm quý độc giả hãy liên hệ ngay tới hotline 0833.102.102… để được các chuyên gia pháp lý của Luật sư X tư vấn trực tiếp.

Câu hỏi thường gặp

Thời gian thẩm định hình thức đơn đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu?

Thời gian thẩm định hình thức: 01-02 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.
Thời hạn công bố Đơn trên Công báo của Cục sở hữu trí tuệ: 02 tháng

Cá nhân có được đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu không?

Theo quy định tại điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ thì tổ chức,cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp. Do đó cá nhân hoàn toàn có quyền đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Đăng ký sở hữu trí tuệ nhãn hiệu tại đâu?

Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý và cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu độc quyền. Tương tự như Cục Bản quyền, Cục Sở hữu trí tuệ cũng có hai văn phòng đại diện để hỗ trợ xử lý hồ sơ đăng ký trên khắp cả nước. Địa chỉ cụ thể như sau:
Trụ sở chính: Số 384-386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ ở HCM: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 – 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ ở Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm