bảo hộ nhãn hiệu

Khi nào thì nhãn hiệu không được bảo hộ?

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được xem là một trong những bước cần thiết khi bắt đầu công việc kinh doanh. Vừa đảm bảo được pháp luật bảo vệ lại vừa để quảng bá cho thương hiệu khi mà tình trạng cạnh tranh không lành mạnh sao chép, đánh cắp thương hiệu ngày càng nhiều. Bảo vệ thương hiệu không quá khó thế nhưng có nhiều trường hợp vẫn không đủ điều kiện để đăng ký. Cần phải nắm rõ điều kiện mà luật quy

Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu nhận biết cho sản phẩm, dịch vụ của cá nhân hay tổ chức. Nếu không đăng ký bảo hộ thì rất có khả năng nhãn hiệu sẽ bị cá nhân, tổ chức khác xâm phạm, sử dụng trái phép. Vì vậy, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là một thủ tục rất nên thực hiện để nhãn hiệu của mình được bảo vệ. LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau Căn cứ: Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm