Bệnh nghề nghiệp là gì?

Bệnh nghề nghiệp là gì?

Nhiều người hay hình thành nhiều thói quen từ công việc hiện tại của mình, có thể tốt cũng có thể xấu. Họ nói đó là bệnh nghề nghiệp. Vậy bệnh nghề nghiệp là gì? Căn cứ: Luật lao động 2012 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 Nội dung tư vấn: 1. Bệnh nghề nghiệp là gì? Bệnh nghề nghiệp là những bệnh lý mang đặc trưng của nghề nghiệp hoặc liên quan tới nghề nghiệp, có tác động

19 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động