Biểu diễn đồi trụy sẽ bị xử phạt

biểu diễn đồi trụy

Biểu diễn đồi trụy sẽ bị xử phạt

Hiện nay, việc biểu diễn nghệ thuật trong các nightclub, quán bar, vũ trường đặc biệt là biểu diễn nhạc vẫn chưa được cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ. Điều này dẫn đến một số người đã lợi dụng điều này để tổ chức biểu diễn nhạc với nội dung truyền tải chất kích thích, nội dung đồi trụy gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Vậy hành vi này sẽ bị xử phạt như thế nào? Bài viết này của Luật sư X sẽ

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính