Các bước thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất

Các bước thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất

Nộp thuế là nghĩa vụ của công dân khi đáp ứng đủ các điều kiện. Là loại thuế đánh vào thu nhập, thuế thu nhập cá nhân là loại thuế được quan tâm hàng đầu. Có thể bạn không biết, khoản thu nhập tính thuế sẽ được trừ một khoản tiền gọi là giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Quy định về khoản trừ này như thế nào? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X Căn cứ: Luật thuế thu nhập cá nhân

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động