các hình thức góp vốn

CÁC HÌNH THỨC ĐỂ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY

Các hình thức góp vốn thành lập công ty

Góp vốn thành lập công ty là nhu cầu của nhiều người, tuy nhiên pháp luật cũng có những quy định cụ thể về các hình thức góp vốn và phải chú ý để tránh thua thiệt. Góp vốn thành lập công ty có nhất thiết cần phải là tiền mặt hay không? Hãy tham khảo bài viết này của Luật sư X. Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2005 Luật doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn 1. Không bắt buộc góp vốn