Các loại giấy tờ có thể thay thế chứng minh nhân dân khi đi máy bay

Các loại giấy tờ có thể thay thế chứng minh nhân dân khi đi máy bay

Các loại giấy tờ có thể thay thế chứng minh nhân dân khi đi máy bay

Chứng minh nhân dân là loại giấy tờ tùy thân không thể thiếu khi thực hiện các thủ tục và các giao dịch. Đặc biệt là khi đi máy bay, tuy nhiên có thể vì những lý do nào đó như quên chứng minh ở nhà hoặc bị mất trong thời gian cần thực hiện thủ tục liên quan,.... Vậy trường hợp này có được sử dụng giấy tờ khác để thay thế hay không? Đó là những loại giấy tờ nào? Nếu không có giấy tờ thay thế thì xử

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự