Cách định giá tài sản trong tố tụng dân sự mới nhất

Cách định giá tài sản trong tố tụng dân sự mới nhất

Cách định giá tài sản trong tố tụng dân sự mới nhất

Định giá tài sản là một cụm từ không còn mới lạ và cũng không khó hiểu trong quá trình tiến hành tố tụng dân sự. Tuy nhiên, trình tự tiến hành thủ tục định giá nghiêm ngặt và chặt chẽ nhằm đảm bảo tính khách quan trong việc quyết định cuối cùng về giá tài sản tranh chấp. Bởi giá tài sản định giá ảnh hưởng đến án phí, quyền và lợi ích của đương sự,...nên thủ tục định giá sẽ gồm những bước gì? Hãy

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự