Cách tính trợ cấp thôi việc

Cách tính trợ cấp thôi việc

Trợ cấp thôi việc có ý nghĩa như một phần thưởng cho người lao động vì đã có thời gian đóng góp cho người sử dụng lao động. Đồng thời trợ cấp thôi việc cũng có ý nghĩa giúp người lao động có kinh phí trang trải trong thời gian tìm kiếm công việc mới. Tuy nhiên, người lao động đáp ứng những điều kiện gì mới được hưởng trợ cấp và cách tính mức trợ cấp mà họ được nhận như thế nào? Bài viết sau sẽ

19 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động