Cách tính trợ cấp thôi việc

bởi Hoàng Hà

Trợ cấp thôi việc có ý nghĩa như một phần thưởng cho người lao động vì đã có thời gian đóng góp cho người sử dụng lao động. Đồng thời trợ cấp thôi việc cũng có ý nghĩa giúp người lao động có kinh phí trang trải trong thời gian tìm kiếm công việc mới. Tuy nhiên, người lao động đáp ứng những điều kiện gì mới được hưởng trợ cấp và cách tính mức trợ cấp mà họ được nhận như thế nào? Bài viết sau sẽ cung cấp một số hiểu biết về trợ cấp thôi việc.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Đối tượng được hưởng trợ cấp thôi việc

Trợ cấp thôi việc là một khoản tiền người sử dụng lao động phải trả cho người lao động trong hầu hết các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, không phải người lao động nào sau khi chấm dứt hợp đồng lao động cũng được hưởng trợ cấp thôi việc, mà chỉ những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP dẫn chiếu đến Điều 36 và Điều 38 Bộ luật Lao động 2012. Cụ thể người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho Người lao động (NLĐ) đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên trong các trường hợp sau:

 • Hết hạn hợp đồng lao động;
 • Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
 • Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án;
 • Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết;
 • Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;
 • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 Bộ Luật lao động;
 • Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ Luật lao động.

Như vậy, những đối tượng trên sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động. Còn lại, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động sẽ không được hưởng trở cấp này, cụ thể gồm các trường hợp:

 • Người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ;
 • Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu;
 • Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải.

2. Cách tính trợ cấp thôi việc

Mức trợ cấp thôi việc mà người lao động thuộc các trường hợp trên được hưởng sẽ tính bằng công thức như sau:

Tiền trợ cấp
thôi việc

  =  

  ½  

  X  

Tiền lương để tính
trợ cấp thôi việc

   X   

Thời gian làm việc để
tính trợ cấp thôi việc

 Trong đó:

 • Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc;
 • Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm trước đó (nếu có).

Cách xác định thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm:

 • Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;
 • Thời gian được người sử dụng lao động cử đi học;
 • Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
 • Thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà được người sử dụng lao động trả lương theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Thời gian nghỉ hằng tuần;
 • Thời gian nghỉ việc hưởng nguyên lương đối với các trường hợp: nghỉ hằng năm; ngày nghỉ hằng năm tăng theo thâm niên nghề làm việc; nghỉ lễ, tết; nghỉ việc riêng những vẫn hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật;
 • Thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn;
 • Thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật mà được người sử dụng lao động trả lương;
 • Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động;
 • Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội.

Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

 • Thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, thời gian được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp;
 • Thời gian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm thất nghiệp.

Lưu ý: Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của NLĐ được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 1 tháng đến dưới 6 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 6 tháng trở lên được tính bằng 1 năm làm việc.

Ví dụ:  Bà Trần Thị A ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty B từ ngày 01/03/2007 và tham gia BHXH ,vì lý do sức khỏe nên bà A và công ty thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ từ 01/11/2017. Mức bình quân tiền lương theo HĐLĐ 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc của bà A là 8.500.000 đồng

Thời gian làm việc tại công ty B của bà A là: 10 năm 8 tháng

Thời gian tham gia BHTN là: 8 năm 10 tháng (Luật Bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực đơn vị đóng bảo hiểm thất nghiệp cho bà Trần Thị A từ 01/01/2009 đến 31/10/2017).

 • Thời gian làm việc tính hưởng trợ cấp thôi việc là: 1 năm 10 tháng và  được làm tròn thành 2 năm
 • Mức hưởng trợ cấp thôi =  ½ x 8.500.000 x 2 = 8.500.000 đồng

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm