Cầm cố là gì? Quy định về cầm cố

Cầm cố là gì? Quy định về cầm cố

Cầm cố là gì? Quy định về cầm cố

Đời sống sinh hoạt và hoạt động kinh doanh không thể thiếu nhu cầu về vay tài sản. Tuy nhiên, việc đảm bảo nghĩa vụ trả nợ nó lại là một vấn đề khác. Cầm cố được coi là một chiếc cầu nối để đam bảo rằng bên có quyền sẽ được bảo đảm về việc thực hiện nghĩa vụ bởi tài sản cầm cố. Cầm cố là gì? Quy định về cầm cố? Hãy tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau của Luật sư X. Căn cứ: Bộ luật dân sự

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự