Cây đổ vào người đi đường ai chịu trách nhiệm?

Cây đổ vào người đi đường, ai chịu trách nhiệm?

Cây cối ven đường đổ, rơi, đè vào người đi đường thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi có thiệt hại xảy ra? Cách thức nào để đòi bồi thường?   LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn: Không phải thiệt hại nào cũng sẽ được bồi thường. Một thiệt hại xảy ra chỉ phát sinh trách nhiệm bồi thường khi có đủ cả ba yếu tố sau: Có

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự