Cây đổ vào người đi đường, ai chịu trách nhiệm?

Cây cối ven đường đổ, rơi, đè vào người đi đường thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi có thiệt hại xảy ra? Cách thức nào để đòi bồi thường?

 

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

Không phải thiệt hại nào cũng sẽ được bồi thường. Một thiệt hại xảy ra chỉ phát sinh trách nhiệm bồi thường khi có đủ cả ba yếu tố sau:

  • Có thiệt hại xảy ra trên thực tế
  • Có mối quan hệ nhân qua giữa hành vi và thiệt hại xảy ra
  • Có yếu tố lỗi

Khi có đủ 3 yếu tố trên thì người bị thiệt hại có quyền yêu cầu bồi thường. Và tất nhiên cây gẫy đổ gây thiệt hại cũng không phải ngoại lệ

Đối với các cây xanh trên tuyến đường đô thị, quyền sở hữu thuộc về nhà nước. Từng địa phương lại đều giao cho các công ty cây xanh quản lý (Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh TP Hồ Chí Minh…). Như vậy theo điều 584 bộ luật dân sự, công ty cây xanh sẽ là đối tượng có trách nhiệm bồi thường.

Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Tuy nhiên, nếu rơi vào trường hợp bất khả kháng hoặc do lỗi của người bị thiệt hại theo khoản 2 điều 584 nêu trên, công ty cây xanh sẽ không phải bồi thường. Đó là trường hợp tai nạn do sự kiện bất khả kháng gây ra.

  • Ví dụ: Nếu công ty cây xanh đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết như cắt tỉa cành; chăm bón tốt; thường xuyên kiểm tra tình trạng cây; cảnh báo nguy hiểm có thể xảy ra;…. thì công ty sẽ không phải bồi thường.

Hoặc người bị thiệt hại có lỗi.

  • Ví dụ: Người đi đường tự trèo lên cây gây gẫy, đổ thì công ty cây xanh cũng sẽ không phải bồi thường trong trường hợp này.

Xem thêm:

Hi vọng bài viết sẽ có ích đối với các bạn!!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: