Cha mẹ trong tù đăng ký khai sinh cho con thế nào?

Cha, mẹ trong tù, đăng ký khai sinh cho con thế nào?

Cha, mẹ trong tù, đăng ký khai sinh cho con thế nào?

Cha mẹ phạm tội phải ngồi tù đó là nghĩa vụ chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Tuy nhiên, con cái được sinh ra lại không có lỗi. Nó có đầy đủ quyền để được khai sinh là công dân Việt Nam. Vậy, cha mẹ ở tù thì đăng ký khai sinh cho con như thế nào?  Hãy tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau của Luật sư X. Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Luật hôn nhân và gia đình 2014 Nội

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự