Chậm trễ nộp phạt giao thông có sao không?

phạt giao thông

Chậm trễ nộp phạt giao thông có sao không?

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ là chắc chắn bị phạt... Nhưng nếu quá 10 ngày mà chưa nộp phạt thì sẽ như thế nào? Bài viết này sẽ giúp các bác rõ hơn về điều đó. Căn cứ: Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 Thông tư 105/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 153/2013/TT-BTC Nghị định 46/2016/NĐ-CP Nội dung tư vấn Có khi nào bạn thắc mắc, bản

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính