che giấu địa chỉ

Cách ly hôn khi Chồng ở Nước ngoài, giấu địa chỉ

Cách ly hôn khi Chồng ở Nước ngoài, giấu địa chỉ

Thực tiễn giải quyết các vụ án ly hôn thấy rằng các bên thường có tâm lý rất căng thẳng với nhau, thậm chí còn bất hợp tác khiến quá trình giải quyết ly hôn bị gián đoạn. Khó khăn hơn nữa khi những người bị đơn trong vụ án ly hôn là người Việt Nam ở nước ngoài, không xác định được địa chỉ. Vậy cách ly hôn khi Chồng ở Nước ngoài như thế nào? Căn cứ pháp lý: Bộ Luật dân sự 2015 Bộ