Chủ công ty đi tù thì doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động không?

Chủ công ty đi tù thì doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động không?

Nếu chủ sở hữu doanh nghiệp lại vướng phải vấn đề pháp lý buộc phải đi tù thì công ty sẽ hoạt động như thế nào? Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những hướng lựa chọn khác nhau khi xảy ra sự kiện này. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của luật sư X! Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn Có hai trường hợp có thể xảy ra khi chủ doanh nghiệp phải đi tù đó là Doanh nghiệp vẫn hoạt

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp