Chủ công ty đi tù thì doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động không?

Nếu chủ sở hữu doanh nghiệp lại vướng phải vấn đề pháp lý buộc phải đi tù thì công ty sẽ hoạt động như thế nào? Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những hướng lựa chọn khác nhau khi xảy ra sự kiện này. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của luật sư X!

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

Có hai trường hợp có thể xảy ra khi chủ doanh nghiệp phải đi tù đó là Doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường hoặc tạm ngừng hoạt động. Việc đó phụ thuộc vào mong muốn cũng như ý chí của chủ sở hữu công ty.

1. Doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường

Từng loại hình doanh nghiệp khác nhau, khi chủ sở hữu bị bắt, tạm giam, kết án tù thì có những cơ chế giải quyết riêng nhưng vẫn đảm bảo việc hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể: 

Thứ nhất, Đối với công ty TNHH 1 thành viên

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là công ty doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu. Bởi vậy, khi chủ doanh nghiệp bị tạm giam, kết án tù hay bị tước hành nghề, việc ủy quyền cho người khác điều hành là quyền của chính chủ doanh nghiệp đó để công ty tiếp tục hoạt động. Đây là một quy định bảo đảm quyền và lợi ích của các bên liên quan cũng như chính công ty. Quy định tại điều 77 Luật doanh nghiệp 2014 như sau

Điều 77: Thực hiện quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt.

…..

2. Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân bị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật, thành viên đó ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty.

……

Như vậy, pháp luật quy định cho phép chủ sở hữu có quyền ủy quyền cho người khác tiếp tục điều hành công ty để tránh tổn thất. 

Thứ hai, Đối với Công ty cổ phần, Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Đối với loại hình doanh nghiệp có đông thành viên như Công ty cổ phần, Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên,…vấn đề thiếu một cổ đông, hay 1 thành viên sẽ dễ giải quyết hơn bằng việc ủy quyền, bầu, bổ nhiệm người khác để đảm bảo cho hoạt động công ty diễn ra bình thường.  Được quy định cụ thể tại Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Điều 13: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

5. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

6. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

Nghĩa là, việc cử người khác làm người đại diện mới được thực hiện tại Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị. Nếu là công ty TNHH 2 thành viên, thành viên còn lại là người đại diện đương nhiên của công ty. 

Việc quy định định thay thế người đại diện này đồng nghĩa với việc, công ty vẫn hoạt động bình thường mà không có ảnh hưởng gì từ việc người đại diện bị tạm giam, kết án hay tước quyền kinh doanh. 

Thứ ba, Đối với Doanh nghiệp tư nhân:

Khi bị tạm giữ, kết án hoặc tước hành nghề kinh doanh. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể lựa chọn những phương án khác nhau để bảo vệ hoạt động của công ty mình vẫn được diễn ra. Đó là phương án cho thuê toàn bộ doanh nghiệp hoặc bán doanh nghiệp. Tuy nhiên, kể cả là bán hoặc cho thuê thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nghĩa vụ phát sinh trước khi bán hoặc trong khi cho thuê. Cụ thể Tại điều 186,187 Luật doanh nghiệp 2014: 

Điều 186: Cho thuê doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng cho thuê.

Điều 187: Bán doanh nghiệp. 

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.

2. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.

3. Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động.

4. Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật này.

2. Doanh nghiệp có thể lựa chọn việc tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh là trường hợp doanh nghiệp chỉ tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một thời gian nhất định và sẽ trở lại hoạt động bình thường khi hết thời gian này. Đây là quyền của doanh nghiệp nhưng chỉ được thực hiện  khi đã thông báo về cơ quan đăng ký kinh doanh trước 15 ngày. 

Việc tạm ngừng kinh doanh khác thông báo phá sản ở chỗ không làm chấm dứt hoàn toàn hoạt động của doanh nghiệp

Như vậy, Chủ doanh nghiệp có thể lựa chọn phương án tạm ngừng kinh doanh trong thời hạn đi tù, tạm giam. Tuy nhiên, các nghĩa vụ của công ty bao gồm nộp thuế, thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động,…. vẫn phải thực hiện.  

Điều 200: Tạm ngừng kinh doanh. 

1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợpdoanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

….

Có thể thấy rằng, khi chủ sở hữu công ty bị bắt tạm giam, khởi tố hay là bị phạt tù có thời hạn thì công ty vẫn có thể hoạt động bình thường, hoặc tạm dừng hoạt động tùy theo ý chí của chủ sỡ hữu hoặc hội đồng quản trị, hội đồng thành viên của công ty.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn !

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: