Chủ đầu tư lách luật bằng hợp đồng vay vốn có phạm luật?

Chủ đầu tư lách luật bằng hợp đồng vay vốn có phạm luật?

Chủ đầu tư lách luật bằng hợp đồng vay vốn có phạm luật?

Việc lập một dự án đầu tư và tiến hành khởi công nó cần một nguồn vốn rất lớn khiến nhiều nhà đầu tư lựa chọn cách lách luật để huy động vốn từ người mua. Tuy nhiên, nó sẽ là một vấn đề rủi ro khá lớn cho khách hàng khi mà giai đoạn này, hồ sơ pháp lý chưa được hoàn thiện thì đó là một hành vi trái pháp luật. Hãy tham khảo bài viết sau của luật sư X để biết thêm những kiến thức pháp luật về hợp

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự