chưa tốt nghiệp

Chưa tốt nghiệp cấp 3 có phải đi nghĩa vụ quân sự?

Chưa tốt nghiệp cấp 2, cấp 3 có đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2019 hay không? Hãy cùng tìm hiểu bài viết này của LSX. LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Luật nghĩa vụ quân sự 2015 Thông tư 148/2018/TT-BQP Nội dung tư vấn Trước hết, để tham gia nghĩa vụ quân sự cần đáp ứng những điều kiện nhất định về đạo đức, phẩm chất chính trị, sức khỏe, văn hóa... Các bạn

19 Tháng Mười Một 2019| Nghĩa vụ quân sự