Chưa tốt nghiệp cấp 3 có phải đi nghĩa vụ quân sự?

Chưa tốt nghiệp cấp 2, cấp 3 có đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2019 hay không? Hãy cùng tìm hiểu bài viết này của LSX.

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Thông tư 148/2018/TT-BQP

Nội dung tư vấn

Trước hết, để tham gia nghĩa vụ quân sự cần đáp ứng những điều kiện nhất định về đạo đức, phẩm chất chính trị, sức khỏe, văn hóa… Các bạn có thể tham khảo thêm tại liên kết dưới đây:

Có một quy định riêng về trình độ văn hóa, được quy định tại điều 31 Luật nghĩa vụ quân sự 2015:

Điều 31. Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

1. Công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

….

d) Có trình độ văn hóa phù hợp.

Vậy thế nào là trình độ văn hóa phù hợp? Thông tư 148/2018/TT-BQP có quy định cụ thể như sau:

Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân 

4. Tiêu chuẩn văn hóa: 

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7. 

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Như vậy thông thường thì chỉ cần có trình độ văn hóa lớp 8, tức là chưa hết cấp 2 (Trung học cơ sở) là bạn đã có thể tham gia nghĩa vụ quân sự rồi.  Riêng đối với những vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì thậm chí công dân chỉ cần có trình độ tiểu học là đã có thể tham gia nghĩa vụ quân sự. Tất nhiên, số lượng tuyển sẽ bị hạn chế hơn só với thông thường.

Nói tóm lại, chưa học hết cấp 2, cấp 3 vẫn hoàn toàn có thể phải đi nghĩa vụ quân sự, nếu bạn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khác (Độ tuổi, sức khỏe …)

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết:

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,