Chuyến bay bị delay có được bồi thường hay không?

Chuyến bay bị delay có được bồi thường hay không?

Delay chuyến bay là trường hợp thường xuyên xảy ra đối với ai từng đi máy bay không ít hơn một lần gặp phải. Đây cũng là điều khiến nhiều hành khách phải ngao ngán khi sử dụng phương tiện di chuyển là máy bay. Việc delay chuyến bay ít nhiều ảnh hưởng đến dự định, kế hoạch công việc được sắp xếp trước đó của khách hàng. Bên cạnh đó, đối với việc delay chuyến bay thì Bộ Giao thông vận tải cũng đã

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự