chuyển hộ khẩu

hộ khẩu

Thủ tục chuyển hộ khẩu theo chồng mới nhất

Hộ khẩu là một loại giấy tờ chứng minh nhân thân vô cùng quan trọng. Do đó, khi kết hôn nhiều người muốn thực hiện thủ tục chuyển hộ khẩu theo chồng. Vì vậy, Luật sư X xin trân trọng giới thiệu về thủ tục chuyển hộ khẩu theo chồng mới nhất đến các bạn đang quan tâm. Căn cứ: Luật cư trú năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2013 Thông tư 35/2014/TT-BCA Nội dung tư vấn Theo quy định pháp luật

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính
chuyển khẩu

Thủ tục chuyển hộ khẩu từ quận này sang quận khác

Mỗi công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của pháp Luật cư trú sửa đổi, bổ sung năm 2013 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Công dân có đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú, tạm trú. Khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, công dân có quyền lựa chọn, quyết định nơi thường trú, tạm trú phù hợp với

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính