Thủ tục chuyển hộ khẩu theo chồng mới nhất

Hộ khẩu là một loại giấy tờ chứng minh nhân thân vô cùng quan trọng. Do đó, khi kết hôn nhiều người muốn thực hiện thủ tục chuyển hộ khẩu theo chồng. Vì vậy, Luật sư X xin trân trọng giới thiệu về thủ tục chuyển hộ khẩu theo chồng mới nhất đến các bạn đang quan tâm.

Căn cứ:

 • Luật cư trú năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2013
 • Thông tư 35/2014/TT-BCA

Nội dung tư vấn

Theo quy định pháp luật hiện hành, nếu vợ muốn làm thủ tục chuyển hộ khẩu theo chồng thì phải thực hiện các bước sau:

 1. Thủ tục chuyển hộ khẩu khỏi nơi cư trú
 2. Thủ tục nhập hộ khẩu theo chồng sau khi kết hôn

1. Thủ tục chuyển hộ khẩu

Đầu tiên, để nhập hộ khẩu vào nhà chồng bạn thì trước hết cần làm thủ tục chuyển hộ khẩu tại nơi cư trú.

Căn cứ khoản 2 điều 28 Luật cư trú, Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong các trường hợp sau:

 • Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh.
 • Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thủ tục chuyển hộ khẩu thực hiện qua các bước:

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ hồ sơ

Để thực hiện việc chuyển hộ khẩu, phải làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu và nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
 • Sổ hộ khẩu (hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đây)

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Về thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 35/2014 hướng dẫn Luật cư trú:

“1. Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu

a) Trưởng Công an xã, thị trấn có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh;

b) Trưởng Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.”

Như vậy, tùy theo nơi cư trú mà bạn phải nộp hồ sơ theo phạm vi thẩm quyền: 

 • Nếu chuyển hộ khẩu đi ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh thì nộp các giấy tờ này cho Trưởng công an xã, thị trấn.
 • Nếu chuyển hộ khẩu đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ cho Trưởng công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

Bước 3: Nhận Giấy chuyển hộ khẩu

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo tiếp nhận của cơ quan quản lý cư trú nơi công dân chuyển hộ khẩu đến, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có người chuyển đi phải chuyển hồ sơ đăng ký, quản lý hộ khẩu cho Công an cùng cấp nơi người đó chuyển đến.

2. Thủ tục nhập hộ khẩu sau khi kết hôn

Bước 1: Chuẩn bi hồ sơ giấy tờ

Theo khoản 2 Điều 21 Luật cư trú năm 2006 quy định về hồ sơ đăng ký thường trú gồm:

 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; 
 • Bản khai nhân khẩu;
 • Giấy chuyển hộ khẩu;
 • Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp

Lưu ý: Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật cư trú.

 • Trường hợp chuyển hộ khẩu thường trú theo chồng thì phải có thêm giấy kết hôn hoặc giấy tờ khác chứng minh cho mối quan hệ vợ chồng;
 • Sổ hộ khẩu gia đình chồng.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền

Tại Điều 9 Thông tư Số: 35/2014/TT-BCA quy định về thẩm quyền đăng ký thường trú:

 “1. Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền đăng ký thường trú tại quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại các xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh. Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại thị xã, thành phố thuộc tỉnh.”

Do đó, tùy theo theo sổ hộ khẩu của chồng bạn được đăng ký ở đâu thì bạn sẽ nộp hồ sơ cho công an nơi đó để hoàn thành thủ tục nhập khẩu cho bạn.

Bước 3: Nhận cấp sổ hộ khẩu
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.       

Trên đây là các bước hướng dẫn để hoàn thành thủ tục chuyển hộ khẩu theo chồng

Hy vọng bài viết hữu ích với bạn

Trân trọng

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: ,