Có được đặt trụ sở chính của công ty tại căn hộ chung cư hay không?

Có được đặt trụ sở chính của công ty tại căn hộ chung cư hay không?

Việc lựa chọn trụ sở chính của công ty là một trong những bước đầu của doanh nghiệp khi thành lập. Nhiều chủ sở hữu lựa chọn chính nhà chung cư mình mua để làm trụ sở chính cho tiết kiệm. Hành vi này có đúng pháp luật hay không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn: 1. Trụ sở công ty là gì?  Căn cứ vào Điều 43 Luật doanh nghiệp

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp