Có được mở lối đi nhờ trên đất nhà hàng xóm không?

Có được mở lối đi nhờ trên đất nhà hàng xóm không?

Có được mở lối đi nhờ trên đất nhà hàng xóm không?

Thời gian gần đây, chúng tôi gặp rất nhiều khách hàng tìm đến nhờ tư vấn trường hợp nhà ở bị vây bọc bởi các bất động sản khác khiến họ không có lối đi ra đường lớn và hàng xóm của họ không cho đi nhờ. Vấn đề đặt ra ở đây đó chính là trong trường hợp này, bạn có quyền yêu cầu mở lối đi trên đất nhà họ không? Cùng tham khảo ý kiến tư vấn của Luật sư X xung quanh vấn đề này nhé! Căn cứ pháp

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự