Có được phép quảng cáo trong thang máy chung cư?

Có được phép quảng cáo trong thang máy chung cư?

Có được phép quảng cáo trong thang máy chung cư?

Cách để quảng cáo sản phẩm ngoài việc đáp ứng được về mặt chất lượng hình ảnh, âm thanh quảng cáo thu hút khách hàng thì việc đặt biển quảng cáo, video quảng cáo ở đâu mà dễ tiếp xúc với khách hàng hơn cũng chiếm một vai trò rất quan trọng. Nhiều người lựa chọn quảng cáo trong thang máy là nơi hiệu quả nhất. Tuy nhiên, hành vi này có được phép hay không? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự