Con nuôi có được hưởng thừa kế không?

Con nuôi có được hưởng thừa kế không?

Con nuôi có được hưởng thừa kế không?

Trong xã hội hiện đại, việc nhận nuôi con nuôi không còn là việc hiếm. Khi nhận nuôi con nuôi đồng nghĩa với việc sẽ phát sinh những quyền và nghĩa vụ giữa cả hai bên là cha mẹ nuôi và con nuôi với nhau, một trong số đó có là những vấn đề liên quan đến thừa kế. Một câu hỏi được nhiều người quan tâm "Con nuôi có được hưởng thừa kế không?". Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ pháp

18 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế