Công chức có được góp vốn mở doanh nghiệp?

Công chức có được góp vốn mở doanh nghiệp?

Nhằm phòng chống tham nhũng, đề cao tính minh bạch trong công việc cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật, công chức theo pháp luật Việt Nam chỉ có thể góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp trong một số trường hợp nhất định. Để có thể nắm rõ chi tiết hơn các quy định của pháp luật, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X nhé. Căn cứ: Luật doanh

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp