Công chức được thành lập doanh nghiệp hay không?

Công chức được thành lập doanh nghiệp hay không?

Công chức được thành lập doanh nghiệp hay không?

Thành lập doanh nghiệp hay đăng ký kinh doanh là quyền của mỗi công dân. Tuy nhiên, đối với cán bộ, công chức nhà nước thì có được thành lập công ty hay không? Chủ thể này vừa làm việc nước, vừa kinh doanh được không. Công chức có được thành lập doanh nghiệp hay không, hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây! Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Luật cán bộ, công chức 2008 Luật viên chức

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp