Công ty có được giữ bằng đại học không?

Công ty có được giữ bằng đại học không?

Hiện tượng người lao động được yêu cầu giao văn bằng đại học cho người sử dụng lao động là một việc không còn hiếm hiện nay. Việc giao bằng đại học cho người khác là một hành vi mang tính rủi ro. Người sử dụng lao động có thể lợi dụng việc đang cầm giữ bằng để "làm khó" nhân viên. Vậy, việc giữ bằng này có hợp pháp? Hãy tìm hiểu vấn đề này qua bài viết sau của Luật sư X. Căn cứ: Luật lao

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động