Công ty có phải bồi thường thay cho lái xe gây tai nạn?

Công ty có phải bồi thường thay cho lái xe gây tai nạn?

Trường hợp lái xe của một công ty gây tai nạn và thiệt hại cho người khác có phải bồi thường hay không? Nếu không thì ai sẽ có trách nhiệm để bồi thường? Người lái xe có chịu trách nhiệm gì không? Công ty có phải bồi thường thay cho lái xe gây tai nạn? Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn Tài xế ở đây là người của pháp nhân (công ty). Bộ luật dân sự có quy định Điều 597. Bồi

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự