Công ty phải treo biển tên như thế nào mới đúng luật?

Công ty phải treo biển tên như thế nào mới đúng luật?

Công ty là một thực thể trong các loại hình để tiến hành đầu tư và kinh doanh. Cũng giống như con người có tên riêng để phân biệt nhau thì công ty cũng có tên để phân biệt công ty này với công ty khác. Việc đặt tên công ty đã không dễ dàng thì việc treo biển tên công ty như thế nào để phù hợp với quy chế hiện hành càng là chuyện không đơn giả. Vậy theo quy định của pháp luật thì việc treo biển tên

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp