Đang cư trú ở nước ngoài có được nhận di sản thừa kế không?

Có được lập di chúc để lại tài sản thừa kế cho người khác không?

Đang cư trú ở nước ngoài có được nhận di sản thừa kế không?

Quyền thừa kế tài sản là quyền của cá nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ. Điều này không phụ thuộc vào việc người thừa kế đang ở trong nước hay nước ngoài mà phụ thuộc vào hàng thừa kế của người đó. Việc nhận di sản thừa kế có dành cho những người đang cư trú ở nước ngoài không? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu về vấn đề này nhé! Căn cứ pháp lý: Bộ Luật Dân sự 2015 Nội dung tư

18 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế