Đang cư trú ở nước ngoài có được nhận di sản thừa kế không?

Quyền thừa kế tài sản là quyền của cá nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ. Điều này không phụ thuộc vào việc người thừa kế đang ở trong nước hay nước ngoài mà phụ thuộc vào hàng thừa kế của người đó. Việc nhận di sản thừa kế có dành cho những người đang cư trú ở nước ngoài không? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu về vấn đề này nhé!

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

1. Thừa kế theo di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Theo như quy định tại điều 626 Bộ Luật Dân sự 2015 về quyền của người lập di chúc, người lập di chúc có quyền sau đây:

Điều 626

1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Theo đó, trường hợp thừa kế theo di chúc, không có quy định về sự phân chia rõ ràng giữa những người thừa kế trong nước và những người thừa kế đang cư trú ở nước ngoài.

2. Thừa kế theo pháp luật

Theo quy định, những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự hàng thừa kế, chỉ khi nào không còn có ai trong nhóm đối tượng của hàng thừa kế được ưu tiên đầu thì mới xét đến các hàng thừa kế tiếp theo. Và cụ thể sẽ có 3 hàng thừa kế theo như quy định tại điều 651 Bộ Luật Dân sự 2015:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

 Như vậy, pháp luật Việt Nam không quy định giới hạn người đang cư trú ở nước ngoài và người đang cư trú trong nước được nhận di sản thừa kế hay không. Việc nhận di sản thừa kế phụ thuộc vào ý chí người chết để lại hoặc sẽ phụ thuộc vào hàng thừa kế mà người thừa kế. Nếu có đầy đủ các điều kiện quy định thì người đang cư trú ở nước ngoài vẫn được nhận phần di sản thừa kế của mình.Tuy nhiên, đối với trường hợp tài sản thừa kế là bất động sản thì đối với người đang cư trú ở nước ngoài sẽ có những hướng dẫn riêng dành cho tài sản thừa kế của những trường hợp này.

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Khuyến nghị:

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư dân sự tại Việt Nam.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

 

 

 

Từ khóa: