Đang học đại học có được thành lập công ty

Đang học đại học có được thành lập công ty

Đang học đại học mà bạn nảy ra ý định Start - up thì phải làm sao? Nhiều bạn "tuổi trẻ tài cao" muốn được thử sức mình khi bản thân vẫn đang ngồi trên giảng đường đại học. Và thực tế đã có rất nhiều thành công.  Liệu răng, có được thành lập doanh nghiệp khi vẫn đnag học đại học hay không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn:

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp