Đang học đại học có được thành lập công ty

Đang học đại học mà bạn nảy ra ý định Start – up thì phải làm sao? Nhiều bạn “tuổi trẻ tài cao” muốn được thử sức mình khi bản thân vẫn đang ngồi trên giảng đường đại học. Và thực tế đã có rất nhiều thành công.  Liệu răng, có được thành lập doanh nghiệp khi vẫn đnag học đại học hay không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

1. Quyền thành lập công ty

Việc thành lập công ty được quy định là quyền của mọi cá nhân tổ chức khi có đủ những điều kiện nhất định. Chiếu theo Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014, thì Cá nhân tổ chức sau được thành lập công ty: 

1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Như vậy, tùy theo vào tính chất của từng chủ thể, có những chủ thể có quyền hạn đặc biệt trong cơ quan nhà nước, hay những người có tiền án tiền sự không đủ phẩm chất đạo đức hay điều kiện để điều hành công ty, pháp luật hạn chế quyền thành lập, góp vốn và quản lý công ty. Các đối tượng bị hạn chế như: Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân…. theo quy định tại Khoản 2 Điều 18.

2. Đang học đại học vẫn được thành lập công ty. 

Câu trả lời có hay không việc có bằng đang theo học đại học có được thành lập công ty không phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh mà công ty đó đăng ký hoạt động. Đó là sự khác biệt giữa ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ngành nghề kinh doanh không có điều kiện. 

Đối với ngành nghề kinh doanh không có điều kiện:

Thủ tục thành lập công ty đơn thuần chỉ là thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh (Phòng đăng ký kinh doanh) với những hồ sơ theo quy định chung như : Biên bản họp, quyết định thành lập, hồ sơ nhân thân,…kèm theo đó là nghĩa vụ về phí và lệ phí. Như vậy, việc thành lập công ty trong điều kiện này rất đơn giản.

Bởi vậy, việc bạn đang học đại học không ảnh hưởng gì đến việc có hay không được thành lập công ty. Miễn bạn là người không thuộc Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 về đối tượng hạn chế quyền thành lập công ty, thì bạn được phép thành lập doanh nghiệp. Tất nhiên, nó cũng phải đáp ứng đủ điều kiện về kinh tế, khả năng chịu trách nhiệm về tài chính, nhân thân…

Còn đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Quy trình và yêu cầu có phần phức tạp hơn. Có những yêu cầu về vốn pháp định (như ngành nghề kinh doanh bất động sản, đòi nợ thuê,…); yêu cầu về bằng cấp và bằng tốt nghiệp đại học (như văn phòng luật sư,…); ngành nghề yêu cầu về ký quỹ,…

Bởi vậy, nhưng ngành nghề yêu cầu phải tốt nghiệp đại học và có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ như nghề Luật sư chẳng hạn, thì bạn phải học xong đại học đấy nhé. 

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư doanh nghiệp  tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: