Di chúc cần người làm chứng không?

Di chúc cần người làm chứng không?

Di chúc cần người làm chứng không?

Những mong muốn liên quan đến việc phân chia tài sản của người chủ quá cố sẽ thể hiện đầy đủ trong một bản di chúc, quy định mức sở hữu tài sản của mỗi cá nhân trong quan hệ máu mủ, dòng họ. Một bản di chúc rất quan trọng và cần độ chính xác cao. Vậy di chúc thì có cần người làm chứng hay không?  Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn 1. Di chúc là gì? Di chúc có thể hiểu đây là

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự