di chúc có hiệu lực

Có nhiều bản di chúc, bản nào có hiệu lực?

Có nhiều bản di chúc, bản nào có hiệu lực?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Tuy nhiên, nếu như người đó thay đổi ý nguyện của mình bằng cách lập di chúc mới. Trong trường hợp người đó có nhiều bản di chúc thì bản nào sẽ có hiệu lực pháp lý?  Để biết đáp án của vấn đề này, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X! Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Luật công

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự